تصاویر همایش آزادگان کمپ 9 در استان فارس

به همت آزادگان شهرستان مرو دشت جناب آقایان امیدی و اسکندری همایشی پس از 22 سال در استان فارس شهرستان مرو دشت در باغ فدک سپاه ناحیه شهرستان مرودشت برگزار شد. در این همایش آزادگان کمپ 9 پس از گذشت چندین سال دوباره گرد هم آمدند تا تجدید خاطره کنند آن روزگار سخت در کنار هم بودن را . در شروع جلسه که با تلاوتی چند از قرآن کریم توسط برادر آزاده حسن اسدی...